kpss sinava hazırlık

Her hafta dersane programlarıyla uyumlu hukuk, iktisat maliye konuları eklenecektır.Güncellenmiş halleriyle

6 Ağustos 2017 Pazar

Hiç yorum yok

Ziraat sınavı hakkında

ZİRAAT KATILIM BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI 
ziraat katılım
Arkadaşlar bugün ziraat sınavına girdim finans uzman yardımcılığı bölümüne .Genel olarak sorular basitti.ilk başta;

    Genel kültür soruları karşadı bizi 30 soru bunların  içersinde dünyadaki gelişmeler bu yılın enflasyon oranı gibi sorular çıktı ,dünya bankasının adı vs gibi sorular bulundu .
sonrasında.. 

30 Genel yetenek sorularıyla devam ettim.
bunlar arasında basit türkçe soruları , en önemlisi ve en çok puan getiren sayısal mantık soruları  1 3 5 7 9 ? vs gidiyor bı kuralara göre gidilmiştir. soru işareti yerine ne getirilmeli gibi bir soru vardı okadar basitti ki sayılar temsili ancak aynı buradaki gibi soru çıktı .

   Diğer bir mantık sorusuysa ;
yıldız sembolu vardı yıldızın içinde de altıgen vardı her köşesindede bir sayı vardı soru işareti konmus bi köşesine onu bulun dendi  ..Aslında çok basit  bi çözümü varmış ve ben buna  okadar ugraştımki en sona bırakmıştım sonunda buldum mantığını :) mantığı şuymuş: tüm yıldız kenarlarını topla içine az karşılıklı yıldız kenarları eşit oluyormuş. örneğin yıldızın alt bacagı 24 karşısında ki bacagında toplamı 24 olmalıymış.. 
   
   Neyse sonrasında ingilizce soruları vardı hiç bilmiyorum diye direk atlayıp sona bıraktım .Alan sorularına geçiş yaptım .Burada ilgimi çeken muhasebe sorularıydı  öyle basitti ki en temel şeylerin kaydını tutup hatalı olan nedir denmiş ör :kasa hesabı alınan çekler hesabı bunlar vardı .Birde fınansal muhasebe sorusu vardı oda en basit formül olan cari oran sorulmuş  (dönen /kvyk) ..Genel olarak basitti  ingilizcem çok az vardı kelime bilmediğimden yapamadım ..Sorular şu şekildeydi : boş bırakılan yere uygun kelime nedir, tr-ing, ing-tr çeviri ,paragrafa nelerden bahsedilmiştir diye sorular ...

Genel olarak ;
Genel kültür :30

Genel yetenek :30

İngilizce:20

Alan :20               

İstanbul taban puanları genel olarak banka sınavlarında 60 ila 70 arasındadır.

Sınavın açıklanma tarihini, kaç kişi katıldığını   ilerleyen zamanda güncellenerek burada verilecektir..... 

Sorularınız varsa yazabilirsiniz arkadaşlar merak ettiğiniz aklına takılan ne varsa ......
                                                                                              Tarih:06.08.2017

4 Ağustos 2017 Cuma

Hiç yorum yok

Anayasa DERS 2

Anayasa ile yargı denetimi dışında bırakılanlar:

 • Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlmeler
 • Hakimler Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma dışındaki kararları(eski adı HSYK)
 • Ohal ve sıkıyönetim KHK ları
 • Silahlı kuvvet mensuplarına verilen disiplin cezaları
 • YAŞ (Yüksek askeri şura) 'ın terfi ile kadrosuzluk nedeni ie emekliye ayırma işlemleri
 • Sayıştay kararları
 • Milletler arası antlaşmlar
 • Kamu görevlileri hakem kurulu kararları
Kanunlar ile yargı dışında bırakılanlar:
 • Sıkıyönetim komutanları işlemleri
 • Yargıtay başkanlar kurulu kararları
 • Danıştay başkanlar kurulu kararları

Sayıştay kararlarına anayasa ile yargı dışında bırakıldı desekte bu kararlara  yine kendine başuru yaptığımız için yargı denetimi olarak sayılmaz.
 Temyiz:  60 Gün
 Karar düzeltme :15 gün
 Yargılamanın yenilenmesi :5 yıl

YÜKSEK SEÇİM KURULU(YSK)
kararları


Seçimlerde oy kullanamayacaklar :
 • 18 yaş altındakiler
 • TC vatandaşı olmayanlar
 • Askeri öğrenciler
 • Silah altında bulunan er ve erbaşlar(!!mesleği askerlik olan astsubay vs kullanabilirler)
 • Sandık seçmen listesinde adı bulunmayanlar(Kemal K. adı olmadığı için kullanamamıştı)
 • Taksirli suçlar hariç hükümlüler.(taksirli suçtan dolayı içerde olanlar kullanabilir diğer hükümlüler kullanamaz)
Seçimlerde her türlü yolsuzluk ,itiraz vs. YSK ' a yapılır.KARARLARI KESİNDİR.
YSK ÜYELERİ:(2017 sınav sorusu)
Yargıtay          4  as 2 yedek
Danıştay         3  as 2 yedek

Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içide yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
TEMEL HAK ve  ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI

 • Sadece kanunla sınırlandırılabilir.(1961-1982)
 • Sınırlama sadece anayasada belirtilen özel sebeplere bağlı olarak yapılabilir.(61-82)
 • Sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.(61-82)
 • Sınırlamalar hakkın özüne dokunamaz(61 ' de varken , 82 anayasasına 2001 değişikliği ile gelmiştir.)
 • Sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalı.(82 anayasası)
 • Sınılarlamalar laik cumhuriyetin  gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.(82 anayasası 2001 değişikliği)
Sorular ör: ölçülük ilkesi hangi anayasamıza girmiştir gibi tarihiyle değişikliğiyle birlikte gelir..

**Genel sınırlama sebepleri 1971 de girmiştir 2001 yılında anayasamızda çıkarılmıştır.**

Temel hak ve özgürlüklerin durudulması:

 • Sıkıyönetim .olağanüstü hal ,savaş durumlarında
 • Milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla
Temel hak ve özgürlükler sınırladırılabilir.Ancak çekirdek haklara dokunulamaz.
Çekirdek haklar:

 • Yaşama hakkı
 • Kişinin maddi manevi bütünlüğü
 • Kimse din , vicdan ,düşünclerinin açıklanmaya zorlanamaz
 • Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez
 • Suçluluğu mahkeme kararı ile sabitleninceye kadar suçlu sayılamaması.
T.C hiçbir vatandaş yabancı ülkeye verilemez ama bunun tek istisnası uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç..

Diğer dersimizde yasama konusuna giriş yapacağız iyi dersler... 


Hiç yorum yok

Anayasa DERS 1themis
Adaleti temsil eden ThemisBurada işleyeceğimiz dersler son değişiklikleride kapsamaktadır.1921 ANAYASASI (teşkilatı esasiye)
Meclis hükümeti sistemi vardır.(yasama ve yürütme yetkileri yasamada toplanmıştır)

 • Tek yumusaş anayasamızdır(kanunlar kolayca değiştirilebilir.)
 • Güçler birliği ve meclis hükümeti sistemi vardır.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.(Egemenlik vurgusunu tanımlayan ilk anayasamızdır).
 • Yerinden yönetim ilkesine yer verilmiştir.
 • Bakanlar kurulu TBMM tarafından kendi üyelerinden seçilir.
 • Yargı ve temek haklarsan bahsedilmemiştir.
1923 değişiklikleri:
 • Cumhuriyet hükümet şekli olarak belirlenmiştir.
 • Cumhurbaşkanı meclis içinden ,meclis üreleri arasından seçilir.
 • Başbakan cumhurbaşkanı tarafından  meclis üyeleri arasıdnan atanır.Bakanlarda başbakan tarafından seçilir cumhur baskanı tarafından meclis onayına sunulur.
1924 ANAYASASI(TEŞKİLAT-I AHKAM-I ESASİ)
**Yasama yorumu sadece bu anayasada  uygulanmıştır.
Karma sistem ,kabine sistemi uygulanmiştir.
 • Anayasanın üstünlüğü ilkesi gelmiştir.
 • Seçimler 4 yılda bir 
 • Milletvekili seçilme yaşı 30 
 • Başken Ankara hükmü gelmiştir.
 • Temel haklara genel hatlarıyla  yer verilmiştir.
 • *Değiştirlemeyecek hükümlerden ilk kez bahsedilmiştir.(devletin şekli cumhuriyet ilkesi)
1924 Anayasasında yapılan değişiklikleri:
 • Devletin dini islamdır ibaresi kalkmıştır(1928)
 • Milletvekili andındaki vallahi kelimesi kaldırılmıştır.(1928)
 • seçmen yaşı 18 'den 22 ' e yükselmiştir.
 • *Kamulaştırma ilkkez anayasaya girmiştir.
 • Anayasanın dili türkçeleşip Anayasa adını almıştır.
 • Çok partili hayata geçilmiştir.(1946)
1961 ANAYASASI
Parlementer sistem ,kabisne sistem.İnsan haklarına dayalı, En demokratik anayasamızdır.

 • Sosyal ,hukuk, insan haklarına dayalı devlet anlayışı ilkkez getirilmiştir.
 • Başlangıç metnine ilkkez yer verilmiştir.
 • Milli devlet ilkesi benimsenmiş
 • Çift meclis sistemi öngörülmüştür.
 • Anayasa üstünlüğü esası vurgulanmıştir.
 • Kuvvetlerin yumuşak ayrılığı esası benimsenmiş
 • Anayasa mah.,Yüksek hakimler kurulu,MGK,Diyanet işleri başk. oluşturulmuştur.
 • Yüksek  mahkemeler düzenlenmiştir.
 • Temel hak ve özgürlüklere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
61 Anayasasından yapılan değişiklikler:
 • Bakanlar kuruluna KHK yetkisi verilmiştir.
 • AYİM ve  DGM anayasaya girmiştir.
 • MGK nın yardım etme görevi  tasfiye etme olarak değiştirilmiştir.
 • Temel hakların sınırlanmasına genel sınırlama sebepleri, bazı hakları içinde özel sınırlama sebepleri getirildi.
1982 ANAYASASI
 • İnsan haklarına saygılı devlet anlayışı benimsendi.(61'de dayalı idi)
 • Atatürk milliyetçiliği ilkesi (61'de milli devlet )
 • Demokratik , laik, sosyal,hukuk devleti.
82 Anayasası değiştirilemeyen hükümleri:
 1. Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
 2. T.C toplumun huzuru ,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde ,insan haklarına saygısı Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel hükümlere dayanan ,demokratik,laik,sosyal bir hukuk devletidir.
 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle  bağımsız bir bütündür ,dili türkçe,bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır,marşı istiklal marşı ,başkenti Ankara'dır.
2 Ağustos 2017 Çarşamba

Hiç yorum yok

İktisat DERS 6 Taban-tavan fiyat ile müdahale* spesifik- advolerem vergi

DOĞRUDAN MÜDAHALE
Taban fiyat politikası

*Taban fiyat denge fiyatının üzerinde olmalı.Devlet üreticileri korumak için uygular.*
FİYAT

Devlet piyasa müdahale etmeden önce piyasada oluşan denge fiyatı p1 ve q2 noktasındaydı.Sonrasında devlet müdahale edince fiyat p2 noktasına yükseldi .Talep edilen miktar fiyat yükselince q1 e geriledi . Üreticiler fiyat yükseldiği için daha fazla üretim yaptılar q3 düzeyinde üretim var ama tüketicilerde fiyat yükselince alamadı  yani üretilen mal üreticilerin elinde patladı (q1-q3 arası  kadar arz fazlası oldu).

Örnek:Piyasa talep denklemi Qd=40-2P , Piyasa arz denklemi Qs=20+2P olan bir piyasaya devlet 10 tl lik taban fiyat uyguluyor.ARZ fazlasını bulun ?

Yeni fiyatımız 10 tl olduguna göre D(talep) ve S (arzı) bulalım .
Qd=40-20=20       Qs=20+20=40

talep 20 arz 40 olduğuna göre arz fazlası olduğu açıkla belli olmuştur. 20 arz fazlası var.

Grafik olarak.
arz
Tavan fiyat politikası
Devletin tüketicileri korumak amacıyla özellikle gıda ürünlerinde , uyguladığı politikadır.Piyasa fiyatının altında olmalı.
tavan


Yanda görüldüğü gibi piyasa fiyatı p1-Q1 iken  devlet tavan fiyat politikası uyguladığında üreticiler (s)  , P0 fiyatında Q0 kadar mal üretirler ,ama tüketicilerdeP0 fiyatında Q2 kadar mal almak istiyor üreticelrde buna yanaşmiyor bu şekilde bi talep fazlası ortaya çıkıyor.

Kıtlık rantı mevzusuna gelince , üreticiler düşük fiyattan ürünlerını satmak istemez e piyasada da ürün kıtlaşır herkes bulmakda zorlanır  parası olan kişilerde ürünü yüksek fiyattan almak isteyince üreticiler çakallık yaparlar devlet düşük fiyata sat desede bunlar yüksek fiyattan alıcı bulurlar p2  fiyattan satarlar ..

(Anlatım karmaşık geldiyse Kemal sunalın Devlet kuşu filminde bakkal sahnesinde toz şeker almaya geliyor bi müşteri bakkal sahibi de yok şeker diyor . Kemal sunalda nasıl yok şurada var ya deyince sus diyor bakkal sahibi ilerde zam gelecek  deyip satmıyor .yüksek fiyat vermiş olsaydı satardı ama :)


Talep fazlasını da önceki örnekteki gibi Q ve S yerine koyun tavan fiyatı talep fazlasını bulursunuz.O yüzden direk kıtlık rantı mevzusunda örnek vereyim.

örnek :Talep denklemi 100-2P , Arz denklemi Qs= 20+2P olan bir piyasada devlet taban fiyatı 10 tl olarak belirlemiştir.Kıtlık rantı ?

Qd=100-20=80   Qs=20+20=40


 ŞİMDİ üreticler diyorki ben 10 tl ye sadece 40 ürün satarim .talep 80 olduğu halde (40 talep fazlası)..Ama bu 40 ürün içinde yüksek fiyat verenlere öncelik veriyor satıcımız 40 ürüne  Q=40 dersek
40=100-2P 'den P= 30 bulunur .yani bu 40 ürünümüde 30 tl verenlere öncelikle satarım karaborsacılık yapıyor burda.
Karaborsa fiyatını da bulduğumuza göre kıtlık rantı taralı alan yani dikdörtgenin alanıdır.
20x40 =800'dürVergilendirme ile müdahale
Hükümetler mallar üzerinde spesifik ve advolerem vergi olmak üzere 2 tür vergi alırlar.Brim üzerinden alınan vergiye spesifik, malın satışı üzerinden alınan vergiye advolerem vergi denmektedir.

Spesifik vergi
Spesifik vergilerde vergi arz (s)ın denklemine eklenir. Örneğin devlet birim mal üzerinden 10 tl vergi alıyor derse bunu S denkelmine ekleyip buluruz.

Ör:Ters talep denklemi P=100-4Q ,ters arz denklemi P=40+2Q olan bir piyasada devlet birim başına 12 tl vergi koymuştur.

Öncelikle ilk yapmanız gerek soru P ile başlamlı .(Q İle başaldıysa P 'liye çevşirin)
sonrasında vergi öncesi fıyatı ve vergi sonrası oluşan fiyatı bulalım.

vergi öncesi                                        vergi sonrası
100-4Q=40+2Q                                  yeni arz p= 40+12+2Q
Q=10                                                      P=52+2Q
P=60              
                               100-4Q=52+2Q
                                 Q=8   P=68
            
Vergi sonrası oluşan fiyat 68 tl .Peki bunun ne kadarını tüketici ne kadar üretici öder.

spesifik vergi

 Denge noktasında p=60  ..bu fiyatında üzerinde kalan kısım tüketicilerin ödediği ,altında kalan kısım üreticilerin ödediği kısımdır.


Tüketici=68+60 =8 tl vergi ödemiş
Üretici=60-56=4 tl  (toplam 12 tl vergi varsa, 8 ini üretici öderse geriye kalan 4 tl, onuda üretici ödemek zorunda)Advolerem vergi
Buradada vergi arzın fiyatına eklenir ama burada eklendiğinde S eğrisinin paralel biçimde değilde eğim biçiminde etkiler .(vergi eğimin dikleşmesine neden olur).

Örnek:Ters talep denkleminin P=188-0.5Q ,ters arz denkleminin P=100+0.5Q olan bir piyasada devlet satılan mala %40 oranında advolerem vergi uyguluyor.tüketici  ve üretici ne kadarını öder ?

vergi öncesi                                     vergi sonrası
188-0.5Q=100+0.5Q                       yeni arZ P=(100+0.5Q).(1+0.40)
Q=88                                                P=140+0.7Q
P=100+0.5(88)=144                    
                 
                                  188-0.5Q=140+0.7Q
                                  1.2Q=48
                                  Q=40
                                  P=140+0.7(40)=168
advolere
Devlet vergilenedirme yapacağı gibi sübvansiyon(teşfik) da verebilir.bunuda S(arzın) fiyatından çıkartırız.vergi derse ekle süb derse çıkar (!!! S(arz) 'a ekle sadece!!!)   ÖNCE ters fonsiyona çevir P ' ile başlayan.1 Ağustos 2017 Salı

Hiç yorum yok

Ticaret hukuku Kıymetli evrak ÇEK --4

ÇEK

3'l ü ilişkiyi düzenler.
Düzenleyen (keşideci), muhatap(borçlu-->banka), lehtar

Çek ve Poliçe arasındaki farklar:

 • Çekte parayı ödeyecek olan kişi yalnızca banka olabilir(muhatap)...Poliçede banka ,gerçek kişi, tüzel kişilerde olabilir.
 • Poliçede kabul vardIR, Çekte kabul yasağı vardır.Çekin muhatap tarfından ciro edilmesi geçersiz sayılmıştir.
 • Çek hamile yazılı olarak düzenlenebilir.Poliçe düzenlenemez.
 • Çekte vade yoktur (Ama dünyada sadece Türkiye ye özel yani kendımız meydama çıkardığımız sonradanda devletçe izin verilmiştir çeke vade koyan tek milletiz)
 • Çeke ana para faizi konulamaz .
 • Çekle rehin cirosu yapılamaz.
 • Çekten doğan talepler 3 yılda zamanaşımına uğrarken .Poliçede 3 yıl - 1 yıl - 6 ay (geçen ders bahsedildi) olarak değişir.
Çekte şekil şartları :
Zorunlu şekil şartları:

Çek kelimesi  olması gerekir

Kayıtsız şartsız ödenmesi emri
Muhatabın(borçlu) Ticaret unvanı==çeki sadece bankalar ödeyebileceğinden ticaret unvanı gerekli.

Düzenleme tarihi

Düzenleyenin imzası 

Alternatif şekil şartları:
Ödeme yeri

Düzenleme yeri.

Çekin devri

1-Nama yazılı çeklerde alacağın devir(yazılı ) teslim  ile devredilir.

2-Emre yazılı çekler
Emre yazılı çekler ciro ve teslim ile devredilir.

3-Hamile yazılı çekler 
Hamile yazılı çekler ,hamile yazılı senetler gibi teslim (zilyetliğin devri) ile devredilir.

Türk ticaret kanunu hamile yazılı çek ciro yolu ile devredilirse eğer bu yapılan ciroya TOPAL CİRO denir.

-Çek düzenlendiği yerde ödenecekse ibraz süresi 10 gün (İST-TUZLA, İST-KADIKÖY)

Yer den kasıt aynı ilçe demek.Ama büyükşehirlerde ilçeler merkez ile birlikte aynı yer kabul edilir.

-Düzenlee ve ödeme yeri farklı ise ibraz süresi 1 ay.(İST-BURSA)
-Düzenleme ve ödeme yeri farklı olan ülkeler aynı kıtada ise çekte ibraz süresi yine 1 aydır.(TR-AZERBAYCAN)
-Düzenleme ve ödeme yeri farklı kıtalarda ibraz süresi 3 ay.(TR-İNG)

Çekte ödeme

Muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edilen çekin  karşılığını banka  kısmen veya tamamen ödeme yapmak zorundadır.

Banka çekin karşılığı olmasada ödeme yapabilir..


Çekten cayma.
Düzenleyen ,ödeme yetkisini muhataba verdikten sonra tek taraflı irade beyanıyla geri almasıdır.
.**Çekten ibraz süresi içinde de cayılabilir.Ancak çekten cayma ibraz süresi geçmesinden sonra hüküm ifade eder.**

Karşılıksız çek

Hesapta yeterli karşılık olmadığından dolayı hamile kısmen veya tamamen ödenmeyen çeklere denir..

Karşılıksız .çek düzenlenmesinin sonuçları:
Çeke karşılıksızdır işlemi yapılması halinde Cumhuriyet başsavcısına 6 ay içinde talepte bulunulması üzerine çek hesabı sahibi cumhuriyet başsavcısı tarafından çek düzenleme ve çek açma yasağı verilir.
Hiç yorum yok

Ticaret hukuku Kıymetli evrak Zayi olma ve KAMBİYO SENETLERİ --3

A-ZAYİ OLMA

Kıymetli evrakın kullanamayacak hale gelmesidir.Kaybetme ,çalınma,yırtılma ,okunamaz hale gelme bu kapsama girer.

Kıymetli evrak zayi olsada içerdiği hak devam eder.Ancak devir veya talep edilemez.
Kıymetli evrak tekrar devredilebilir yada talep edilebilir hale gelmesi için Asliye ticaret mahkemesine başvurup senedin zayi olduğunu saptatmak ve iptalini  istemek gerekir.

Hak sahibi mahkemeden ödeme yasağı kararı çıkarabilir.

Mahkeme senedin zayi olduğuna karar verirse(kişinin açıklamalarını inanadırıcı bulursa zayi kararı verir.) 3 kez üst üste Ticaret sicil gazetesine ilan verir. Senedi eline geçireni senedi getirmesi için davet eder.Belirli bir sürede getirilmezse senedin iptaline karar vereceğini söyler.

Senedi getirme süresi en az 3 ay en çok 1 yıldır.
**Hamile ve nama yazılı senetlerde en az 6 en çok 1 yıl**

KAMBİYO SENETLERİ(soruların büyük çoğunluğunun geldiği bi konudur)

Bono, Poliçe ve Çekten oluşur.

Özellikleri:

 • Sıkı şekil şartına tabi
 • Tedavül (dolaşım)
 • Mücerret(soyut) kıymetli evraklardır.
 • İmzaların bağımsızlıpı ilkesi vardır.(senette imza sahiplerinin birinin ehliyetsiz olması  ,imzanın sahte olması , hayali kişilerin olması senedi geçersiz kılmaz)
 • Senetteki hak sadece para alacağıdır
 • Sınırlı sayıdadırlar.
Kambiyo senedi tüleri :

POLİÇE
Poliçede 3 'lü ilişki vardır.keşideci(düzenleyen),muhatap(borçlu), lehtar(senetin ilk alacaklısı bu da başkasına devredese ciranta olur)

Poliçede şekil :
Zorunlu şekil şartları:
 • Poliçe kelimesi olmalı
 • Kayıtsız şartsiz olmalı.(poliçe bedeli senet üzerinde yazılır hem rakamlar hemde yazı ile belirtilir. Ancak yazı ile yazılan esas alınır.)
!!Bedeller birden çok sadece yazı veya sadece rakam ile belirmiş olup bu yazılanlar arasında fark olursa düşük olan bedel esas alınır.

 • Ödeyecek kişinin adı soyadı (muhatap)
 • lehtarın adı soyadı (alacaklı kişi)
 • Düzenleme tarihi ve imzası
Alternatif şekil şartları:
 • Ödeme yeri (ödeme yeri bedelin nerede tahsil edeceğinin gösterildiği yer.Ödeme yeri gösterilmezse eğer muhatabın(borçlunun) ad soyadının yanında bi adres belirtildiyse ödeme yeri orası sayılır.orada yer yoksa senet geçersiz olur.
 • Düzenleme yeri (Düzenleme yeri gösterilmemişse senedi düzenleyenın ad soyadının yanında gösterilen yerdir. ordada yoksa geçersiz olur)
Poliçenin kabul şekli:
Poliçenin ön, arka veya alonj(ek kağıt)'na  ödeyeceğim, kabülümdür gibi şerh yazılarak ve imza ile gerçekleşir.

BONO 
(Emre muharrer senet)
2'li ilişkiyi gösterir.
Bonoda kabul işlemi yoktur. bonoda senedi düzenleyen kişi asıl borçludur.(2 kişi var zaten lehtar(alcaklı) ve  muhatap(borçlu)).

Zorunlu Şekil şartları:
 • Bono yada Emre muharrer senet kelimesi içermeli
 • Kayıtsız şartsı ödeme vaadi
 • Lehtarın ad ve soyadı
 • Düzenleme tarihi
 • Senedi düzenleyenin (keşidecinin) imzası
Alternatif şekil şartları:

 • Senedin düzenlendiği yer.
 • Ödeme yeri

Bonoda zaman aşımı

Hamilin senedi düzenleyen karşı açacağı dava vadeden itibaren 3 yıldır.

Cirantanın diğer cirantaya açacağı veya düzenleyene karşı açacağı davalar cirantanın poliçe bedelini ödediği tarihten itibaren 6 aylık zamanaşımı süresine tabi.

Hamilin cirantalara karşı açacağı davalar ödememe protestosunun düzenlenmesinden itibaren 1 yıldır.31 Temmuz 2017 Pazartesi

Hiç yorum yok

Ticaret hukuku kıymetli evrak-ciro-DEFİ --2

ciro

                                          5-CİRO

Ciro emre yazılı senetlerde hakkını devretme beyanıdır.

Ciro çifte yetki veren hukuksal bir işlemdir.
Ciro yazılı bir beyandır, sözlü olamaz.
Mutlaka el yazısı ile yazılmalı ve imzalanmalıdır.
**ciro kayıtsız şartsız olması gerekir.**
Kısmi ciro da cironun geçersizliği ortaya çıkar
Ciro yasağı koymak mümkündür.
Hamile yazılmış ciro beyaz ciro hükmündedir.
Cironun çizilmesi kanunda belirtilmiştir.Çizilmiş ciro yazılmamış hükmünde kabul edilmektedir.

**Beyaz ve tam ciro : beyaz ciro demek bazı yerleri isteyerek boş bırakma demektir(ad-soyad yok sadece imza olur).Tam ciro ise cironun eksiksiz herşeyi yazılmış olması.(ad-soyad,ciro edenin imzası yer alır)**

CİRO TÜRLERİ

Temlik cirosu
Poliçeden doğan tğm hakları devretmek amacı ile yapılan ciro.
Senedin arkasına veya alonj una yapılır.(alonj =ek kağıt)

Tahsil cirosu
Bedelin baskası adına  , vekaleten veya bedeli tahsil içindir gibi ifadeler varsa tahsil cirosudur.

 Rehin cirosu
Bedeli teminattır, bedeli rehindir yada  ciro da herhangi rehin etmeyi ifade eden bilgi varsa rehin cirosudur.

*AVAL*
Senet borçlusunca bedel ödenmezse senedi tamamen veya kısmen ödeyeceğini belirten teminattır.
(kefil olma ).

Aval veren kişiye 'avalist'
Lehine aval verilen kişiye 'Avalat'  denmektedir.

Avalde kısmen mevzusu şudur birinin 100 bin borcu vardır ama aval (kefil olan kişi) ben 50 bin için kefilim gerisine karışmam demesi mümkündür.

Avalist el yazısı ile imzalaması gerekir.


KIYMETLİ EVRAKTA DEF-İ LER

Kelime anlamı olarak def-i bir hakka dayanarak borcu ödemekten kaçınmak demektir.Ör: borç zamanaşımına uğramış ben bu borcu ödemem. gibi.


-Senedin tamamen veya kısmen hükümsüz olmasına hükümsüzlük def-i leri denir.

-Kıymetli evrakta işler borçlar hukukundan farklı biraz aslında.Çünkü burada hükümsüz olan senet değil hükümsüzlüğe maruz kalanın  taaahhüdüdür (imzasıdır)--> yani imzayı kendisi atmaması yetkisiz temsilcinin atması gibi ...

Neyse;Ama  Kanun koyucu 4 durumda borçluyu korumuştur:

 1. İmza sahibinin ehliyetsizliği
 2. Yetkisiz temsil
 3. Sahte imza
 4. İmzanın zorla attırılması (cebri)

Senet metninden anlaşılan Def-i ler:
Bu def-i nin kaynağı senetlerdir.

Herkese karşı ileri sürülebilir.
Bu def-i ler:

 • Senedin vadesi(ödeme zamanı) gelmedi (vade gelmedi ben ödemem diyip defi hakkını kullanabilir
 • Ciro zincirinde kopukluk
 • Senet zamanaşımına uğradı
 • Zorunlu unsurlarda eksiklik (imza vs..)
Kişisel şahsi def-i ler
Borçlu ile alacaklı arasındaki özel bi ilişkiden kaynaklanan defilerdir.
sadece kendi aralarında ileri sürebilirler.(herkese karşı sürülemez)

Ör:ayıplı ürün satmıştır karşı tarafta ben ödemem bunun parasını demesi gibi ..

Hiç yorum yok

İktisat DERS 5 Örümcek Ağı Teoremi (COBWEB)

ÖRÜMCEK AĞI TEOREMİ
cobweb3#
Resim yazısı ekle


Üretimi yıllık gerçekleşen tarımsal ürünlerin talebinde meydana gelen değişikliğin arzın uyum sağlayabilmesi için bir üretim döneminin( aradan 1 yıl geçmesi) gerekir.

Açıklarsak bir çiftçi geçen yıl arpa fiyatı yüksek fiyattan sattı ben bu sene buğday değil arpa ekerim dıyor .Ama sorun şurada bunu düşünen bi tek o değil her çiftçi böyle düşününce herkes arpa ekerse arpa bolluğu olur ve tüketiciler patlamış olur arpa fiyatı düşer buğday artar bu seferde .Bu bu şekilde her yıl devam eder buna örümcek ağı teorimi denir.

1-Sürekli dalgalanma 

Arz ve talep eğrilerinin birbirine eşit olması durumu

2- Dengeye yönelen dalgalanma

Arz eğrisinin talep eğrisinden büyük olması

3-Dengeden uzaklaşan dalgalanma

Talep eğrisinin arz eğrisinden büyük olması durumudur..


30 Temmuz 2017 Pazar

Hiç yorum yok

İktisat DERS 4 Denge , walras-marshall

ARZ
Üreticilerin mallarını çeşitli fiyatlardan üretmek ve satmak istediği miktarına arz denir.

denklemi
Arz fonksiyonu
Arz eğirisinin elde edilmesi:
QSx  =A+BPx    

(S harfi arz demektir)

örnek: QSx=4+2Px   X malına çeşitli fiyatlar vererek x malından arz edilen miktarı hesaplayalım
egrisi
Resim yazısı ekle

Px=2 iken QSx=8
Px=4 iken QSx=12
Px=6 iken Qsx=16
ARZ EĞRİSİNİN KAYMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER:
1-Diğer malların fiyatlarında meydana gelen değişmeler.
2-Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmeler.
3-Teknolojik gelişme
4-Vergi
5-Sübvansiyon
6-Üretici sayısı

**PİYASA DENGESİ**
Üreticiler ile tüketicilerin buluştuğu noktadır.
Talep=Arz

Talep denklemi:Qdx=20-2Px     Arz denklemi:Osx=2Px diyelim .
Bunları buluşturabilmek için eşitlememiz gerekir.

20-2Px=2Px
Px=5

Px (fiyat)='5 buldugumuza göre yerine koyalım ve 5 lira fiyatında saatıgı miktirı bulalım.
''Qsx= 20-2.5=10''  yani demek istiyorki üretici ben 10'uncu ürünümü 5 tl ye satarım (dikkat! 10 tane malı 5 taneye satarım değil 10'uncu ürünümü 5 'e satarım .)
Neyse grafige aktaralım :
arz=talep
Piyasa dengesi

DÜZ ve TERS FONKSİYONLAR

Marshall ın kullandığı denklermler yani Qdx=f(Px)   Qdx=A-BPx , Qsx  = f(Px) =A+BPx ile başlayanlar düz fonksiyondur.

Walras' ın kullandığı denklemler ise P ile başlar  yani ;   
Px=f(Qdx)   Px=A-BQDx  ,Px=f(Qsx.) Px=A+BQsx ters fonksiyonlardır.

düzlük tersliğin önemi eğimde önemlidir. 

(Qdx miktar
Px fiyat..)

şimdi burada bir önemli nokta daha var  A-BPx  veya A+Bx  yazdıiştik yukarıda buradaki + ve - çok önemli bunlar doğrunun yönünün belirler + demek pozitif yonlü demek Qsx doğrusu pozitif yönlüdür -  ise talep i işaret eder o da eksi yani aşagı dogru olduğunu gösterir.

Ters  talep denkleminde Qdx=A-BPx  te eğim=-1/B  dir.
Düz talep denkleminde  Pdx=A-BQdx te Eğim =B

Düz ter denklemler bizim eğimi bulmamızda işimizi kolaylaştirir.

Talep kanununun geçersiz olması (tipik olmayan eğriler)
Burada bahsedilen talep eğrisi aşagı yönlüyken (-) . yönünün +  yani yukarı ya dönmesi sonucu talep kanununu geçersiz kılar.Arzında + iken - olması gibi .
.
Sorularda walras ve marshall a bağlayip bu soruları yöneltirler.
Şu cümleyi aklınızda tutup bı kenara yaparsanız rahat edersiniz.

TİPİK OLMAYAN eğri daha yatıksa (bu arz veya talep doğrusu olabilir) istikrarlı olan Marshall . daha dik ise istikrarlı Walras tir..
.
Soruları çözmek ve tipik olup olmadığını anlamak için denkleme bakın Qdx mesela (d talep demek) arasında + var ise tipik olmaz  Qdx =A+Bpx  talep eğrisi böyle olursa geçersiz olur dogrusu (Qdx=A-BPx)

Ya da arz yönünden bakalım Qsx (s arz demek)  QSx=A-BPX  arz eğrisi yönü + dır o yüzden arasının + olması gerekir o yüzden tipik olamayan eğridir. doğrusu QSx = A+BPx tir.
m-w


Hiç yorum yok

İktisat DERS 3 Piyasa arz - talep dengesi

TALEP
Talep bir malı satın alma isteği , arzusudur .
Ama her istek talep değildir bunu satın alma gücüyle desteklemesi gereklidir.örneğin parası olmayan biri lamborgini istemesi bir talep değildir..Talep için cepte para olması gereklidir neyse talep konusuna fazla takılmayın kişilerin arz ve istekeri diye bilmeniz yeterli.

Gösterimi:  Qdx:f(Px)  ' tir.


Doğrusal bir talep denklemi şeklinde ifade edersek;
Qdx=A-BPx

Örnek:Qdx=20-2Px  şeklinde olsun x malının fiyatına herhangi  değerler vererek  talep edilen miktarı bulalım.

Px = 2 iken  Qdx = 20-2*2 =16
Px = 3 iken Qdx = 14
Px = 4 iken Qdx = 12

 bunu grafiğe aktaralım.
talep dogrusu
bireysel talep grafigi
Tüketicilerin bir maldan talep ettikleri miktarın o malı satın alan tüketici sayısından etkilenmesine ağ dışsallıkları denir.Pozitif ve negatif olmak üzere 2 tür ağ dışsallığı vardır.

POZİTİF AĞ D.
Sürü psikolojisi(bandwagon etkisi)

Ör :herkesin birinde gördüğü malı kendisininde almak istemisidir ( bir zamanlar converse ayakkabı modası vardı bilirsiniz ergenken bizde görür milletten isterdik bu şekilde o ürüne olan talebi arttırdık)

NEGATİF AĞ D.
Bu da birinde olan malı herkesde var ben almam herkeste olan malı diyerek talebi azaltır.ZÜPPE  ETKİSİ(snop etkisi)  de denmektedir.

Bu pozitif ve negatif ağ dışsallığının önemi talep kanununun geçersiz olmasına yol açmaktadir
Çünkü talep kanununa göre fiyatı artan bi malın talebi azalması gerekir.
 Pozitif ağ dışsalığında sürekli talep ediliyor ürün fiyatı artıyor fiyat artmasına ragmen talepte artıyor. Normalde fiyat arrığı için talepin azalması gerekir .

 Negatifte ise talep edilen miktar azalıyor talep azaldığı için fiyatta düşüyor fiyat düşükken talep in tekrar artması beklenir  ama züppeler bu kuralı bozuyor çünkü herkeste var ben almam o ürünü diyor ..

Bu ağ dışsalıkları talep kanunu geçersiz kılıyor grafiğe aktaramıyoruz.(sorualarda çıkıyor o yüzden üzerinde durdum çok önemli bi konu değil )..

Talep kanunu = Bir malın fiyatı artarken talep edilen miktarın azalması , bir malın fiyatı azalırsa da talep edilen miktarın artması demektir

TALEP EĞRİSİNDEKİ KAYMALAR

1-Diğer malların fiyatındaki değişimler 

İkame mallar
ikam malın talep egrisi
 örneğin kırmızı ile beyaz et biribirnin ikamesidir.Yandaki grafikte beyaz etin fiyatı 100 lira ve baslangiçtaki talep miktari 50 kg , kırmızı etin fiyatında da bir artış meydana geldi diyelim fiyatın dahada artmasında şikayet eden tüketicilerde bundan sonrada beyaz et yiyelim derse bunun sonucunda beyaz etin fiyatı değişmediği halde talep edilen miktarı arttı yanı **paralel  şekilde sağa doğru kaymasına yol açtı..
Tamamlayıcı mallar:
tamamlayıcı mal talep egrisi

Tanım olarak birbirni tamamlayan mal demektir.benzin araba gibi ..
Yandaki örnekte benzin fiyatlarındaki artış sonucu araba talebini ele acağız .
benzinin fiyatını arttığını düşünelim  bunun sonucunda insanların arabaya olan talebi azalır( araba fiyatında değişme olmadığı halde talep edilen miktarı (Q) azalıyor.(40 dan 30 a düşmüş araba talebi)..


2-Tüketici gelirindeki değişimler
3-Zevk ve tercihler
4-Tüketici fiyat ile ilgili beklentileri(ör: ilerde ürünün fiyatının artacağı beklentisi talebi arttırır.)
5-Piyasadaki tüketici sayısı

Gelecek derste  ARZ ile devam edeceğiz.

29 Temmuz 2017 Cumartesi

Hiç yorum yok

Maliye DERS 2

MALİYENİN TANIMI  , KONUSU ve KAPSAMI

Maliyenin temel amacı kıtlık sorununu çözmektir.Sosyal amacı ise gelir dağılımında adaleti sağlamaktir.

Kıtlık sorununu çözmek için

 • Kaynak tahsisinde etkinlik
 • Üretimde etkinlik
 • Bölüşümde etkinlik
 • Ekonomik büyüme
 • Kalkınma
 • Ekonomik istikrar

toplam talep = toplam arz          =TAM İSTİHDAM
toplam talep > toplam arz          =ENFLASYON
toplam talep <toplam arz           =DEFLASYON
durgunluk(işsizlik) + enflasyon =STAGFLASYON


Ekstansif büyüme:
Emek , sermaye ,müteşebbis faktörlerine dayalı büyümedir.

İntansif büyüme:
Bilgi ,teknoloji , verimlilik artişina dayalı büyümedir.

Ekonomik büyüme:
Üretim imkanları eğrisinin sağa(dışa) kaymasıyla gerçekleşir.(okuma yazma oranın artması ,teknolojinin artması vs..)


DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALE GEREKÇELERİ

1-Sosyal faydayı maksimize etmek

Bentham sosyal refah fonsiyonu
 Toplumdaki bireylerın faydalarının tek tek toplanmasından oluşur u1+u2+u3.... (u =fayda)

Bergson -Samuelson sosyal refah fonksiyonu
Sosyal refah bireylerin tercih sırasıyla bulunabilir.(*öncelik sırası)

Rawls sosyal refah fonksiyonu
En  kötü durumdaki bireyin refahını arttırıyorsa bu politika uygundur..(en alt tabakaya yardım).

2-Kamusal malları yeterli düzeyde sunmak 
Tam kamusal mal ve yarı kamusal mal olarak 2'e ayrılır.

Tam kamusal mal
**Faydası bölünemez tüketimi engellenemez mallardır.
İlk kez Samuelson tanımlamıştır.
samuelson
Kamusal mal tanımlamasını yapan samuelson

ör:savunma hizmetler(polis vs.), zorunlu eğitim....
Bu konudaki önemli mevzu insanlarda kendilerinden bedel isteneceği korkusu olur ve kımse bedel vermek istemez .Örneğin birinin kapısına gidip biz size savunma hizmetini sağlıyoruz şu kadar para vermeniz gerekiyor denirse o kişi ben istemiyorum ihtiyacım yok deme lüksü var  ve bunun sonucunda *bedavaılık sorunu sorunu çıkmaktadir.(sorularda çoksa çıkar).

Yarı kamusal mallar
***Bireye olan faydası özel mal gibi topluma olan faydası kamusal mal gibi olan mallardır.(sorularda sıkça karıştırılır kamusal malla ).
Yarı kamusal mal ve hizmetler devlet taradından verilebildiği gibi özel kesimcede üretilebilir..
ör:parklar,köprüler, otoyollar,dinlenme tesisleri

**Yarı kamusal mal ve hizmetlerin aşırı kullanılması sonucunda sıkışıklık maliyetine neden olur
(sorularda sıkça çıkar)

3-Erdemli mal ve hizmetler
İlk kez Musgrave tarafından tanımlanmıştır.Sunulma nedeni sosyal devlet olma ilkesidir.
ör:ücretsiz sağlık ,burslar düşük gelirlilere konut. vs...

 Erdemsiz mallar ise sigara vs...

Erdemli -erdemsiz mallarda devlet müdahalesi olmazsa bir kısım mala karşı TERCİH ÇARPIKLIĞI  ortaya çıkabilir!!!

4-Klüp mal ve hizmetler 
J.Buckhanan tarafından tanımlanmıştır.Sadece belirli bir grubun üyesi olanların faydalanabildiği mal ve hizmetlerdir.(SGK, tenis , golf klüpleri gibi ..)

5-Uluslararası mallar
Küresel kamusal mallardır.Tüketimleri engellenemez bu malları..Ör:Unesco faaliyetleri ,salgın hastalıklara karşı Aşılar)
Hiç yorum yok

Maliye DERS 1

Ünite 1 de  maliyeni genel teorilerinden bahsedeceğiz. Aslına bakarsanız ilk 3 ünitesi çok agir ilerliyormuş gibi sıkıcıdır biraz sıkmadan anlatmaya çalışıcaz bakalım ..

MALİYE TEORİSİ

Devlette gelirlerin toplanması , harcamanın yapılması , açıkların finanmasnı, kamu varlıkları ,kamu borçlarının hepsi mali olaydır. MALİYE  mali olaylarla ilgilidir sözü dersi açıklıyor zaten..

Mali araçlar: kamu geliri, kamu giderleri, devlet bütcesi , devlet borçlanması..

Kamu gelirleri: Kamu harcamalarının finansmanında kullanılır..vergi ,şerefiye ,harç, resim,*parafiskal(vergi benzeri), senyoraj, mülk, işletme, özelleştirme ....

 GENEL KAVRAMLAR
Devlet borçlanması: Devletin borçlanma usulunu ele alır.Dış borç , iç borçlanma vs..

Devlet bütçesi:Türk bütçe sistemlerini , bütçelemeyi inceler

Maliye politikası: Devletin ekonomiye ekonomik , sosyal müdahale etmesidir.

Kamu kesimi:Dar anlamda kamu kesimi  merkezi yönetim
Geniş anlamda kamu kesimi merkezi yönetim , yerel yönetim ,sgk ,parafiskal kurumlar gibi geniş bi alanı kapsar..

*Parafiskal kurumlar : Ekonomik, sosyal , mesleki alanlarda düzen sağlamak için oluşturulmuş. Yaptığı hizmetler karşılığında para alan kurumlardır .
parafiskal kurumların kendi bütcesi vardır.Genel bütçe içinde yer almaz (çok soruluyor)..


Kamu'nun amacı kamu yararı ve sosyal faydayı  maksimize etmektir!!!
EKONOMİK SİSTEMLER VE DEVLETİN ROLÜ
Üretim faktörlerinin nasıl üretileceğini ve hangi teknoloji ile üretilecek gibi sorular cevaplanır.

A-Serbest piyasa sistemi
Üretim faktörlerinin özel müteşebbisleirn elinde olduğu piyasadır.
Kimler için , ne  , ne kadar gibi sorulara özel müteşebbisler karar verir.

B-Totaliter müdahaleci Sistem
Üretim kaynakları devletin elindedir ve devlet tarafından kullanılır.
Özel mülkiyet yoktur .Ne ne kadar  üretileceğine devlet karar verir

C-Karma ekonomik sistem
Piyasa mekanizmasının (serbest piyasa) korunduğu, *ancak devletin de toplumun cıkarlarını korumak için ekonomiye müdahale de bulunduğu sistemdir.
20.yy (1929 ekonomik bunalımdan) sonra kapitalist ekonomiller karma ekonomiye dönüşmeye başlamıştır.. Devlet bu dönemden sonra sadece kollektif ihtiyaçları değil , özel ihtiyaclarıda karşılamaya yönelmiştir.


kriz
Dünya 1929 'da çok büyük ekonomik buhran yaşamıştır
Hiç yorum yok

Sayfanın Amacı?

Kendime uğraş için yapıyorum aslında zamanla tüm konuları ekleyeceğim.Basit anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum .
 İstanbul da yaşıyorum eğer bana ulaşmak isterseniz isimsizblogr@gmail.com 'a mesaj atmanız yeterli.isim ve soyismimi internetten insanlardan uzak kalmak için sakladım aslına bakarsanız biraz kötü dönemler geçirdim .Amacım dersaneye gidemeyen veya evde çalışmak isteyen arkdaşlarıma az da olsa yardımım olsun konular hakkında fikir sahibi olsunlar sınıfta soramadıkları soruları sorsunlar istedim.Çok detaya inemiyorum ama sınavlarda çıkan konular soruları tırnak içine alarak veya koyu font da yazıyorum.
ÇALIŞANLARA BAŞARILAR ...
iktisat
J.M.Keynes
Uzun vade kavramı olaylara bakışımızı yanlış yönlendirir. Çünkü uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız..